Mimořádné výběrové řízení na stáže v CzechTrade po celém světě

19. prosince
2018
3. ledna
2019

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade výběrové řízení na neobsazená místa stážistů ve vybraných zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů (včetně studentů prvních semestrů) a bude uznána do studia za 15 ECTS jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.  Na stáže v Evropě je možné čerpat podporu z fondů Erasmus+, na mimoevropské stáže poskytuje podporu stipendijní fond FMV.

 • Chicago
 • Sydney
 • Riga
 • Düsseldorf
 • Vídeň
 • CEBRE Brusel
 • Rotterdam
 • Miláno
 • Casablanca
 • Istanbul
 • Ho Či Minovo Město

Termín stáže:

 • únor/březen – květen/červen 2019

Náplň stáží a požadavky:

Náplní stáží v zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade jsou:

 • sektorové analýzy a analýzy trhu a daného teritoria,
 • vyhledávání a zpracování informací, podkladů a kontaktů,
 • komunikace s firmami a asistence při veletrzích,
 • podpora podnikatelských misí.

Zahraniční zastoupení agentury CzechTrade požadují:

 • dobrou orientaci v makroekonomickém a podnikovém prostředí,
 • analytické myšlení a práci s MS Office,
 • kreativitu a flexibilitu,
 • samostatnost a schopnost kritického myšlení,
 • komunikativnost a zájem o konkrétní témata spojená s teritoriem nebo odvětvím;
 • specifické jazykové požadavky nad rámec angličtiny (Düsseldorf, Vídeň – němčina alespoň B2; Francie, Belgie – francouzština; Milán – italština alespoň B2; Casablanca – francouzština výhodou)

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině s uvedením jazykových znalostí a zahraničních zkušeností;
 • motivační dopis v angličtině;
 • nástin tématu projektu či diplomové práce, na kterém by student chtěl pracovat a jeho vazby na nabízenou stáž;
 • seznam maximálně 3 zahraničních zastoupení, na které se uchazeč hlásí, s uvedeným pořadím preferencí;
 • preferovaný termín stáže a možné alternativy.

Kritéria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce resp. Nástin činnosti na stáži
 • Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 3. ledna 2019.