MIB EPAS Consortium prohlubuje spolupráci

Fakulta mezinárodních vztahů je zakládajícím členem oborového sdružení MIB -Master in International Business EPAS Consortium. Členy této mezinárodní asociace mohou být pouze školy, které získaly prestižní oborovou akreditaci EPAS od EFMD a nabízejí navazující magisterský studijní program Mezinárodní obchod. Cílem konsorcia je rozvoj oboru MO, výměna zkušeností a realizace inovativních projektů mezinárodní spolupráce. Zasedání členů konsorcia se konalo dne 22. srpna 2017 ve finském městě Vaasa.

Za FMV se jednání zúčastnil děkan FMV doc. Josef Taušer. Obor International Business – Central European Realities, který je druhým akreditovaným programem, byl zastoupen akademickou ředitelkou doc. Ludmilou Štěrbovou. Jednání se zúčastnila i rektorka VŠE prof. Machková, která na místě podepsala smlouvu o double degree programu pro obor IB s další finskou vysokou školou, Lappeenrate University of Technology, School of Business and Management.

Akreditaci EPAS uděluje European Foundation for Management Development za přísných podmínek, obvykle na 3 roky. Hlavním cílem oborové akreditace EPAS bylo vytvoření mezinárodního standardu kvality pro studijní obory zaměřené na „business education“. Akreditační proces je velmi náročný a pro získání akreditace je významná zejména internacionalizace, tj. počty studentů, kteří absolvovali výměnné pobyty a stáže v zahraničí, počty zahraničních studentů, kteří studují předměty nabízené FMV, počty hostujících profesorů a podíl výuky v angličtině. Obor Mezinárodní obchod v české i anglické verzi získal akreditaci poprvé v roce 2012, úspěšně ji obhájil v roce 2015 a nyní se intenzivně připravuje na reakreditaci. Návštěva hodnotící komise (peer review) je plánována na 28.11.-30. 11. 2017.

Aktivity v rámci konsorcia jsou pro FMV velmi přínosné“, konstatuje děkan FMV doc. Taušer. „Obor Mezinárodní obchod je nosným oborem FMV. Pro jeho zatraktivnění jsme od tohoto akademického roku upravili studijní plán a studenti navazujícího magisterského studia mají povinnost získat autentickou zahraniční zkušenost. Jednou z možností je studium typu double degree mezi programy Mezinárodní obchod FMV a International Management iaelyon, School of Management. Kombinací ročního studia v Praze a ročního výměnného pobytu ve Francii získají absolventi magisterské diplomy obou univerzit. Na zasedání ve Finsku jsem dojednal další double degree s finskou Faculty of Business Studies, University of Vaasa. Počátkem ledna vyšleme čtyři studenty na třídenní mimosemestrální kurz do Lyonu zaměřený na praktické řešení případové studie zaměřené na mezinárodní podnikání a do konce listopadu máme čas na nominaci diplomové práce, která bude FMV reprezentovat v soutěži o nejlepší diplomovou práci konsorcia MIB EPAS“, dodal děkan FMV a garant oboru Mezinárodní obchod doc. Taušer.

Členy konsorcia jsou iaelyon, School of Management (Francie), Riseba University of Business, Arts and Technology (Litva), Sheffield Business School, Sheffield Hallam University (Velká Británie), Faculty of Business Studies, University of Vaasa a FMV VŠE. Více informací: http://mib-epas-consortium.com/