Mezinárodní vědecká konference FORUM HERACLES 18. 5. 2017 – 19. 5. 2017 na VŠE

Výuka odborné FRANCOUZŠTINY a propojení s profesní sférou

Katedra románských jazyků FMV VŠE bude ve dnech 18. a 19. května 2017 hostit mezinárodní konferenci FORUM HERACLES s tématem „Promouvoir la langue française et son enseignement en milieu universitaire par le renforcement de la relation formation/emploi“. Konferenci, jež bude oficiálně zahájena 17.5.2017 ve Francouzském institutu v Praze a jejímiž dalšími spolupořadatateli jsou Gallika (Sdružení vysokoškolských učitelů francouzštiny v ČR) a Univerzita Karlova, zaštiťuje Forum Heracles, platforma celosvětově sdružující vysokoškolská jazyková centra. Svou účast přislíbilo téměř sto čtyřicet vysokoškolských učitelů francouzštiny – didaktici, lingvisté, specialisté na profesní francouzštinu – z mnoha zemí: kromě Francie a České republiky i ze Slovenska, Polska, Maďarska, Srbska, Rumunska, Albánie, Arménie, Alžírska, Jordánska, Tuniska či Libanonu. Účastníci se mohou těšit na téměř osmdesát příspěvků, které budou autoři přednášet v celkem pěti sekcích.

Konference se kromě akademických pracovníků zúčastní zástupci Francouzského institutu, Pařížské obchodní komory, francouzského nakladatelství CLE International specializovaného na didaktiku francouzštiny, ale i představitelé soukromé sféry. Souběžně s konferencí se bude možné s nimi setkat v atriu Rajské budovy na jejich stánku, kde Vás rádi podrobněji seznámí se svými aktivitami. Na stánku brněnské pobočky IBM tak např. budete moci pohovořit s jejími francouzskými zástupci na téma pracovních příležitostí, dokonce i sehrát s nimi simulaci pracovního pohovoru. Pokud Vás tato možnost láká, zapsat se můžete u paní Patricie Parschové na sektetariátu KROJ (e-mail: patricie.parschova@vse.cz).

Na organizaci v prostorách VŠE se podílejí i studenti francouzštiny (FMV), pro něž bude účast na podobně významné akci zajímavou zkušeností.