LEE: Pozvánka na experimentální výzkum

Laboratoř experimentální ekonomie (LEE) Národohospodářské fakulty VŠE, sídlící v místnosti RB337, hledá studenty pro interaktivní výzkumy ekonomické teorie. V experimentech studenti činí rozhodnutí podobná těm v reálných obchodních situacích. Přihlášení zájemci obdrží informační e-mail, podle kterého se budou moci rozhodnout, zda se chtějí na výzkumu podílet. Zúčastnění budou finančně odměněni.

________________________________________________________________________________

Původní pozvánka LEE pro studenty k nahlédnutí zde:

Dear Students,

Participate in economic experiments that are regularly organized at the NF VŠE by the Laboratory of Experimental Economics. In those decision experiments, you will make choices in interactive business-like situations, and you will be paid out whatever money you make there (plus a show-up payment).

The total payoff varies, but prior experiments have averaged between CKZ 250 – 400 per person for a one-hour session.

Enrolling in our subject pool doesn’t commit you to anything – it just means that you’ll receive invitation emails to our experiments that you may choose to participate.

You can sign up at: http://www.experimenty.net/public/participant_create.php

Find more information about us at: http://www.lee-vse.cz/cze/o-lee/o-nas