Konalo se poslední Stínování výuky v tomto semestru

Dne 22. 3. se na Fakultě mezinárodních vztahů konalo poslední Stínování výuky v tomto semestru. Zájemci si vyzkoušeli, jak vypadají přednášky a cvičení oborově zaměřených předmětů. Po celou dobu konání akce byli uchazečům k dispozici současní studenti naší fakulty, kteří intenzivně zodpovídali jejich dotazy.

Program začal v 10:30, kdy se všichni uchazeči setkali s organizačním týmem u vchodu do Nové budovy. Následně byli rozděleni do menších skupinek podle jimi zvoleného oboru a poté se současným studentem pokračovali na první přednášku. Na oboru Mezinárodní studia – diplomacie měli možnost dozvědět se něco o Etnických konfliktech v soudobých mezinárodních vztazích či Kultuře v mezinárodních vztazích. Uchazeči oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj mohli čerpat vědomosti z předmětů Lázeňství či Aktuální problémy rozvoje cestovního ruchu. Na oboru Mezinárodní obchod zájemci zahájili den v největším sále VŠE, Venclovského aule, kde si vyslechli část přednášky o Retail Managementu. Následně se přesunuli do Nové budovy, kde je čekala Angličtina pro mezinárodní obchod.

Kolem poledne či v brzkých odpoledních hodinách čekal na uchazeče vydatný oběd v Akademickém klubu, po němž se přesunuli na přednášku, kde se jim představili současní úspěšní studenti. Ti středoškolákům představili své dosavadní působení na FMV a ukázali jim tak, že studium na naší fakultě rozhodně neznamená jen sezení v lavicích, ale také účast na spoustě setkáních s úspěšnými lidmi nebo mnoho příležitostí podívat se do zahraničí. Součástí přednášky byla i aktivita, při níž si zájemci mohli ověřit, zda FMV splňuje jejich očekávání.

Uchazeči se jistě vraceli domů plni dojmů se spoustou nových poznatků. Všem děkujeme za účast!