17. ročník mezinárodní vědecké konference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment

Katedra mezinárodního obchodu zve všechny akademické pracovníky a studenty všech fakult na 17. ročník mezinárodní vědecké konference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, která je pořádána již tradičně ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, a to v pátek 26. května od 9:00 hod.

Program konference je rozdělen do dvou částí, dopolední panelové a odpolední, jež proběhne v rámci jednotlivých sekcí.

Dopolední část je přenášena mezi Prahou a Bratislavou formou videokonference, kde jako key note speakeři vystoupí:

  • Karel Týra (regionální manažer AC NIELSEN pro Českou republiku a Slovensko)
  • Jan Brožík (výkonný finanční ředitel skupiny ČEZ)
  • Miroslav Lukeš (generální manažer společnosti Mastercard pro Českou republiku, Rakousko a Slovensko)

V odpoledních sekcích (International Finance, International Trade, International Business and Management, International Marketing and Consumer Behavior) budou prezentovány výsledky výzkumu českých i zahraničních účastníků. Podrobný program konference naleznete na zde.

Počet účastníků konference je omezen, proto se, prosím, v případě zájmu registrujte e-mailem zaslaným Ing. Bolotovovi, Ph.D. na adresu: ilya.bolotov@vse.cz. Další informace (včetně minulých ročníků) lze najít na webové stránce konference.