Katedra románských jazyků je oficiálním zkušebním centrem španělských zkoušek SIELE

Víte, že můžete získat certifikát dokládající vaše znalosti španělštiny přesně tehdy, kdy ho budete potřebovat? Katedra románských jazyků na FMV se stala akreditovaným zkušebním centrem nového typu oficiální mezinárodně uznávané zkoušky SIELE, která se skládá online. Zkoušku tak můžete skládat přímo na VŠE.

SIELE je služba pro hodnocení a certifikaci španělštiny provozovaná Institutem Cervantes (IC), mexickou unverzitou Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Univerzitou Salamanca (USAL) a Univerzitou Buenos Aires (UBA). Je poskytována prostřednictvím obchodní a technologické společnosti Telefónica Educación Digital. SIELE je vědomostní zkouškou, která ověřuje úroveň zvládnutí španělského jazyka. Pracuje s bodovou stupnicí shodnou s jazykovými úrovněmi A1, B2, B1, B2 a C1 stanovenými Společným evropským referenčním rámcem (SERR).

Více informací: https://siele.org/