Informace pro uchazeče o studium na FMV: aktualizace podmínek přijetí

Vážení uchazeči o studium na Fakultě mezinárodních vztahů,

na základě zákona č. 188/2020 Sb. ze dne 17. 4. 2020 jsme aktualizovali podmínky přijetí tak, abychom minimalizovali dopady nouzového stavu na průběh přijímacího řízení na Fakultu mezinárodních vztahů. Pro programy vyučované v anglickém jazyce se jedná o možnost podávat přihlášky až do 30. června 2020. Pro programy v českém jazyce jde jednak o změnu termínů přijímacího řízení tak, aby nekolidovaly s maturitami, jednak o umožnění skládání přijímací zkoušky i těm uchazečům, kteří se nebudou moci do Prahy dostavit z důvodu cestovních nebo zdravotních omezení; půjde o vyplnění přijímacích testů on-line s kontrolou přes webkameru.

Abychom snížili nejistotu nejlepších uchazečů a nahradili možnost přijetí přes zkoušky nanečisto, které byly nouzovým stavem značně narušeny, bude část uchazečů do prezenční formy přijata na základě studijních výsledků ze střední školy.

Bakalářské studium

  • Vzhledem k oznámeným termínům maturitních zkoušek posouváme termín přijímací zkoušky do bakalářských programů v prezenční formě na 24. a 25. června 2020
  • V původním termínu (konkrétně 11. června odpoledne) proběhnou pouze přijímací zkoušky do kombinované formy studia – program Manažer obchodu.
  • Uchazečům, kteří se nebudou moci do Prahy dostavit z důvodu cestovních nebo zdravotních omezení, nabízíme on-line termín přijímací zkoušky ve dnech 11. nebo 25. června 2020.

Výsledky přijímací zkoušky mohou být nově nahrazeny studijními výsledky ze střední školy, a to konkrétně výsledky z matematiky a těch dvou cizích jazyků (včetně seminářů, pokud nebyl předmět vyučován), ze kterých by uchazeč jinak skládal přijímací zkoušku, za obě pololetí předposledního ročníku a první pololetí posledního ročníku: uchazeč bude přijat bez přijímacího řízení v případě, že průměr výše uvedených devíti známek bude menší nebo roven hodnotě stanovené děkanem.

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů dnes stanovil výše uvedený průměr devíti známek na 1,75 pro programy Mezinárodní obchod a Cestovní ruch a na 1,50 pro program Mezinárodní studia a diplomacie. Všem přijatým blahopřejeme!

Uchazeči o program Mezinárodní studia a diplomacie, jejichž studijní průměr je mezi 1,50 a 1,75 mohou požádat o přijetí na alternativní program, anebo skládat přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Všichni uchazeči, kterých se přijetí bez přijímacích zkoušek týká, budou dnes, tj. 20. května 2020 informováni mailem.

Zařazování na termíny přijímacích zkoušek proběhne do konce května 2020. Uchazeči budou informování o možnosti zkoušek on-line mailem. Pozvánky na přijímací řízení budou rozeslány mailem do konce května 2020.

Magisterské studium

Přijímací zkoušky do magisterského studia v českém jazyce proběhnou v původně vyhlášeném termínu, tj. 25. června 2020. Uchazečům, kteří se nebudou moci do Prahy dostavit z důvodu cestovních nebo zdravotních omezení, nabízíme on-line termín dne 25. června 2020.

Zařazování na termíny přijímacích zkoušek proběhne do konce května 2020. Uchazeči budou informování o možnosti zkoušek on-line mailem. Pozvánky na přijímací řízení budou rozeslány mailem do konce května 2020.

Zápisy do studia

Zápis do studia proběhne v červnu a červenci 2020 on-line, tj. bez nutnosti osobní přítomnosti. Všichni přijatí uchazeči budou informováni mailem.

 

Více informací pro uchazeče naleznete zde: