FMV vítá do svých řad nový studentský spolek

Tento zimní semestr s sebou přinesl také zařazení letos vzniklého spolku CUFR – Klub studentů cestovního ruchu mezi oficiální studentské kluby Fakulty mezinárodních vztahů. Vznikl za účelem propojení studentů nejen mezi sebou, ale i s katedrou a absolventy z oboru cestovního ruchu. Spolek si zároveň klade za cíl obohatit výuku zajímavými poznatky z praxe a detailněji se podívat na problematiku cestovního ruchu v konkrétních případech a souvislostech.

CUFR již stihl uspořádat řadu zajímavých přednášek s odborníky.

V březnu 2019 byla na půdu VŠE pozvána Babeta Schneiderová, jež v současné době působí jako CEO v Bohemians Hostels & Hotels (BoHo), a její kolegyně Klára Roth, Comerial Captain v BoHo. Ty na přednášce představily studentům nesnadný proces otevírání hotelů, zároveň seznámily zájemce s tím, co obnáší vyjednávání se stakeholdery (dodavateli, zákazníky, cestovními kancelařemi apod.).

Dosud největší akcí CUFRu byla přednáška vedená ve spolupráci s Janem Macháčkem, zakladetelem projektu Cestolet, na téma levného a efektivního cestování.

V říjnu jsme se mohli s CUFRem setkat například na přednášce věnující se propojení tzv. influencerů (vlivní tvůrci obsahu na sociálních sítích) a marketingu. Přednášku vedl pan Vojen Smíšek, marketingový a PR manažer společnosti Lipensko s. r. o., jenž se zabývá propagací turistických aktivit v okolí Lipna.

Spolek také zorganizoval přednášku Ing. Marka Kroutila z agentury CzechTourism, v níž působí jako marketingový manažer se zaměřením na oblast Blízkého východu, Izrael a Indii. Ústředním cílem této akce byla diskuse nad propagací České republiky v zahraničí.

Jelikož hlavní náplní tohoto studentského klubu je mimo jiné sdružovat studenty cestovního ruchu, CUFR v tomto duchu organizuje neformální setkání. To poslední se konalo v září a spočívalo ve snaze vzájemného seznámení starších studentů s těmi nově přijatými.

Fakulta mezinárodních vztahů blahopřeje CUFRu k tomuto významnému úspěchu a přeje mnoho zdarů mimo jiné ve snaze propojení současných studentů cestovního ruchu s praxí.

Aktuální informace o činnosti CUFRu lze nalézt na této adrese: https://cufrvse.cz/ nebo na oficiálních facebookových stránkách či Instagramu. V případě dotazů lze kontaktovat zástupce spolku na této e-mailové adrese: info@cufr.cz.

FMV vítá do svých řad nový studentský spolek