FMV se zapojuje do projektu Spojujeme Česko. Hledáme dobrovolníky do týmu koordinujícímu inovativní řešení pro boj s Covid-19.

FMV navázala spolupráci s týmem složeným ze zástupců agentury CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví. Za podpory Svazu průmyslu a dopravy pomáhá v boji proti Covid-19, a to i po ekonomické stránce.

Tým vznikl jako reakce na novou situaci, která vytváří i zcela nové potřeby a kapacity, jak na straně státu, tak na straně trhu. Misí je propojit co nejvíce firem ochotných pomoci státu s příslušnými orgány a zároveň spojovat současnou poptávku a nabídku firem tak, aby jejich spolupráce byla co nejefektivnější a pomohli jsme tak zmírnit dopady této situace.

Právě hledáme dobrovolníky, kteří by se do projektu zapojili!

Týmu Spojujeme Česko právě hledá dobrovolníky z řad studentů Fakulty mezinárodních vztahů do týmu koordinujícímu inovativní řešení pro boj s Covid-19. Konkrétně půjde o analýzu, rešerše a vyhodnocování nabídek pro segment B2B a B2G.

Svá CV zasílejte přímo Spojujeme Česko na email stiplova@mpo.cz

Zapojení v projektu je také možné uznat do studia na FMV jako pracovní stáž.

Chcete pomoci i jinak?

Své nápady, inovace a nabídky můžete posílat i Vy.

Více informací: https://spojujemecesko.cz/

FMV se zapojuje do projektu Spojujeme Česko. Hledáme dobrovolníky do týmu koordinujícímu inovativní řešení pro boj s Covid-19.