FMV podpoří vyjíždějící studenty více než půl milionem korun

Studium v zahraničí je na Fakultě mezinárodních vztahů integrální součástí studia, a to jak na bakalářském stupni, tak i na stupni magisterském.  Získání autentické zahraniční zkušenosti je považováno za velkou přidanou hodnotu pro budoucí absolventy.  Proto FMV vyjíždějící studenty maximálně podporuje, a to jak v rovinně organizační, tak i finanční.

Studenti, kteří vyjíždějí v zimním semestru na partnerské školy mimo program Erasmus+ obdrží od FMV stipendia v celkové výši 540 tisíc korun. Cílem tohoto finančního příspěvku je přispět studentům na pokrytí zvýšených nákladů, které se studiem v USA, Japonsku či Austrálii souvisí.

Proč vyjet do zahraničí?

  1. Získání jedinečné zkušenosti

  2. Získání nových kontaktů a přátel

  3. Osobní zkušenost s jiným akademickým prostředím

  4. Poznání nových kultur

  5. Zlepšení jazykových a osobnostních dovedností

  6. Výrazné zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce