FMV podepsala Memorandum o spolupráci s Institutem Nové Hedvábné stezky

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů, doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., a prezident Institutu Nové Hedvábné stezky (New Silk Road Institute Prague, NSRI), pan Jan Kohout, podepsali na začátku letního semestru 2016/2017 Memorandum o spolupráci.
Účelem memoranda je rozvoj vzájemé spolupráce mezi Fakultou mezinárodních vztahů, Centrem asijských studií při FMV a NSRI, kde již v současnosti probíhají např. odborné studentské stáže. Do budoucna je možné čekat i společné akce, přednášky a konference, a to nejen k tématu Nové Hedvábné stezky a vztahům České republiky s Čínou.
NSRI vznikl v září 2015. Byl založen v reakci na probíhající a zrychlující se geopolitické i ekonomické změny ve světě v souvislosti s postupující globalizací a s novými myšlenkovými koncepty a strategiemi na posílení vazeb mezi Evropou a Asií. Jde o jako nezávislý think-tank s vlastní analytickou činností, sympózii a publikacemi jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost. Cílem NSRIP je přispívat k šíření myšlenek vzájemné výhodné spolupráce mezi zeměmi Evropy a Asie a hledaní nových cest a způsobu komunikace i ekonomické spolupráce v rámci široce pojatého konceptu Nové Hedvábné stezky. Institut New Silk Road Prague aktivně šíří povědomí o možnostech konceptu Nové Hedvábné stezky pro Českou republiku i ostatní země Evropy a napomáhá formulaci a implementaci projektu, kterými bude tato myšlenka převáděna do života. Více viz na webových  stránkách NSRI.