Exportní večery v letním semestru

Již tradiční Exportní večery, které pořádá Katedra světové ekonomiky, Centrum asijských studiíCentrum evropských studií  na Fakultě mezinárodních vztahů se budou konat i v letním semestru 2018/2019.

Přijďte si poslechnout originální a praktické pohledy manažerů, majitelů firem a odborníků ze státní správy k vybraným tématům současného světa exportu a zahraničního podnikání.

Exportní večery budou probíhat každé úterý od 18:00 do 19:30 v místnosti RB 211. I letos Vás čeká velmi rozmanitý program s hosty z veřejné i soukromé sféry. Těšit se můžete např. na témata jako „Brexit: dopady na české firmy“ s hosty ze Svazu  průmyslu a dopravy a jeho členské společnosti Meopta – optika, „Jak vybudovat v ČR globálně úspěšnou firmu“ s představitelem společnosti ABRA Sofware, nebo „Přístup Škody Auto k inovacím a exportu“ přímo se zástupcem této české automobilky.

V letošním roce se také zapojí Svaz průmyslu a dopravy. Zástupci ze Svazu průmyslu a jeho členských firem budou hosty celkem čtyř večerů. „Spolupráce s VŠE je pro nás velmi prestižní. Jsme rádi, že můžeme naše bohaté zkušenosti s podporou exportu předat studentům. Brexit je typický příklad, jak může jedno politické rozhodnutí a následné nezvládnuté vyjednávání negativně ovlivnit tisíce firem v celé Evropě. Pro Česko je Velká Británie pátý největší obchodní partner. Kvůli tvrdému brexitu by české firmy mohly přijít přibližně o 30 miliard korun. Další desítky miliard by celá ekonomika ztratila kvůli nižším firemním investicím,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Exportní večery jsou součástí povinného předmětu Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky v magisterské vedlejší specializaci Ekonomická diplomacie. Jsou ale také otevřené všem ostatním studentům VŠE. Cílem exportních večerů je zprostředkovat studentům praktické zkušenosti firem a institucí z oblasti exportu a podpory exportu.

„Exportní večery jsou velmi oblíbené, přednášky a diskuse s představiteli korporátní i veřejné sféry jsou pro studenty nesmírně cenným doplňkem běžné výuky. V minulosti diskutovali např. o brexitu i s britskou velvyslankyní Jan Thompson. Spolupracujeme běžně i se zástupci CzechInvestu, CzechTrade a řady ministerstev. Oceňujeme, že v letošním roce se do organizace Exportních večerů zapojil i Svaz průmyslu a dopravy, který má dlouhou tradici a je největším zaměstnavatelským svazem v republice. Podniky v něm zapojené jsou klíčovými hráči nejen z pohledu českého exportu,“ uvádí doc. Zuzana Stuchlíková z Katedry světové ekonomiky VŠE, která je garantkou předmětu Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky.

Exportní večery mají na FMV dlouhou tradici. Premiéry se dočkaly v roce 2014 a během této série zde vystoupilo již mnoho velmi zajímavých hostů. V minulém roce to byl např. prezident Indicko-české smíšené obchodní komory Manjeet Malik, nebo Peter Stulken, obchodní rada Velvyslanectví Kanady v Praze.

Kompletní program Exportních večerů pro letní semestr naleznete na webu Centra evropských studií.