Dvě místa na letní škole v Ljublaně

FMV nabízí svým studentům 2 místa na letní škole ve slovinské Ljublaně (Ljubljana Summer School 2017), a to ve dnech 3.-21. 7. 2017. Místem konání je University of Ljublana.

Během třítýdenního programu v angličtině si studenti mohou 1 až 2 z 29 kurzů na bakalářské i magisterské úrovni. Součástí letní školy jsou i návštěvy slovinských podniků a bohatý doprovodný program.

Studenti FMV budou osvobozeni od školného ve výši 900 USD za 2 kurzy (je možné přihlásit se také jen do jednoho kurzu), avšak ponesou příp. náklady na ubytování a dobrovolný program ve výši 350 EUR (viz www.ef.uni-lj.si/summerschool/optional_programme).

FMV nominuje dva vybrané studenty a jejich účast podpoří stipendiem 5 000,- Kč. O stipendium budou vybraní studenti žádat až po obdržení akceptačního dopisu, a to e-žádostí v InSISu.

Přihlášky (strukturovaný životopis a motivační dopis, obojí v angličtině) přijímá Ing. Radek Čajka, Ph.D., proděkan FMV pro zahraniční vztahy a PR, na adrese radek.cajka@vse.cz, a to do 23. 4. 2017.

Více informací najdete na oficiálních webových stránkách letní školy http://www.ef.uni-lj.si/summerschool/ljubljana a v brožuře: Ljubljana Summer School 2017.pdf