Doktorské studium na FMV je zajímavou a vhodnou volbou

PhDZvažujete, jak naložit s Vaší budoucí kariérou? V tom případě byste rozhodně měli věnovat pozornost i prezenčnímu doktorskému studiu na Fakultě mezinárodních vztahů, které Vám nabízí zajímavé perspektivy a možnosti dalšího rozvoje.

Pokračování Vašeho akademického života v prezenční formě studia v některém z doktorských studijních oborů FMV je velmi zajímavou alternativou. Jde o cestu, která je určena zejména pro opravdové zájemce o další studium, bádání a akademickou kariéru. Veškeré informace o přijímacím řízení do doktorského studia jsou k dispozici zde.

Doktorské studium a jeho rozvoj patří mezi klíčové priority fakulty, takže vedení fakulty je připraveno do něj výrazně investovat tak, aby motivovaní a pracovití studenti měli zajištěny dobré podmínky již od počátku studia. Vedle pravidelného měsíčního stipendia jsou k dispozici také mimořádná stipendia, stipendia na zahraniční cesty na prestižní konference, motivační systémy na podporu vědecké práce na jednotlivých katedrách, programy na podporu tzv. post-doců vytvářející atraktivní platové podmínky, stáže na prestižních zahraničních univerzitách atp. Vedle materiálních podmínek lze za velkou výhodu doktorského studia považovat také mimořádnou pestrost, flexibilitu a tvůrčí hodnotu práce v akademickém prostředí, které se mohou v delší životní perspektivě ukázat jako nedocenitelné.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte, informujte se o podrobnějších podmínkách studia a podejte si přihlášku. Termínem je 15. 5. 2018.