Diskuse MIGRER DANS LA FRANCOPHONIE ACTUELLE na VŠE 23. 2. 2018 – cyklus setkání s frankofonními velvyslanci

Katedra románských jazyků FMV VŠE pokračuje ve svém cyklu setkání s frankofonními velvyslanci, tentokrát formou diskuse na stále aktuální téma migrace. Svou účast přislíbili velvyslanci Belgie, Francie, Tuniska a chargé d’affaires a.i. z velvyslanectví Maroka v ČR, kteří představí tuto složitou problematiku ve třech základních diskusních okruzích: aktuální situace v dané zemi, spolupráce s EU, výhled do budoucna.

Přednáška je určena přednostně frankofonním studentům oborů Mezinárodní studia-diplomacie, Mezinárodní obchod, Mezinárodní politika a diplomacie, Evropská integrace, ale i širší veřejnosti z řad studentů a pedagogů VŠE.

Pokud Vás téma zaujalo, těšíme se na Vás dne 23.2.2018 v 9.15 v místnosti RB210. Diskuse proběhne ve francouzském jazyce.

Vstup na akci je volný, bez předchozí registrace.