Den otevřených dveří všech fakult – omluva uchazečům

Velice se omlouváme všem studentům středních škol, uchazečům o studium a jejich rodičům, kteří dnes plánovali navštívit Den otevřených dveří VŠE. Z důvodu nahlášené bomby byla nařízena okamžitá evakuace areálu VŠE. Vedení školy pokyny Policie ČR respektuje.

Všem uchazečům, kteří na VŠE dorazili, jsme se snažili představit fakultu a odpovědět na všechny dotazy alespoň v provizorních podmínkách před školou na náměstí Winstona Churchilla, kde si každá fakulta zřídila dočasný info point, a posléze také v kavárně domu RADOST, kde byli kromě proděkanů fakulty přítomni také studenti, a společně tak uchazeče informovali o studiu, přijímacích zkouškách, ale i budoucí kariéře.

Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů, který proběhne 18. ledna od 10:00, nebo na Stínování výuky, kde si můžete zkusit jeden den v roli vysokoškoláka.

Ještě jednou se všem velmi omlouváme za komplikace, které nastaly. Opravdu nás to velice mrzí.

Další informace pro zájemce o studium naleznete zde: bakalářské, magisterské