Děkanský den: 27. září 2018

27. září
2018

Na čtvrtek 27. září 2018 vyhlásil děkan Fakulty mezinárodních vztahů děkanský den. Děkanský den se koná na všech fakultách VŠE.

Další termíny akademického roku 2018/2019 naleznete v Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 4/2018 konkretizující některé termíny v průběhu akademického roku 2018/2019.