Debata "Migrer dans la Francophonie actuelle" za účasti 4 frankofonních velvyslanců

Minulý pátek proběhla na půdě VŠE debata „Migrer dans la Francophonie actuelle“ pořádaná Katedrou románských jazyků. Naše pozvání přijali J.E. p. Grégoire VARDAKIS, velvyslanec Belgického království v ČR, J.E. p. Roland GALHARAGUE, velvyslanec Francouzské republiky v ČR, p. Abdeslam MALEH, chargé d’affaires a.i. z velvyslanectví Marockého království v ČR a J.E. pí Karima BARDAOUI, velvyslankyně Tuniské republiky v ČR. V publiku jsme přivítali i J.E. p. Alda AMATIHO, velvyslance Itálie v ČR.

Celá akce proběhla ve francouzštině a byla uvedena paní rektorkou, prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc. Více než sto studentů tak dostalo velmi cennou příležitost setkat se se čtyřmi frankofonními velvyslancemi najednou, dozvědět se od nich mnoho informací o migraci z pohledu každé ze čtyř zemí i položit jim ve francouzštině několik otázek v rámci tohoto stále aktuálního tématu.

Debata, moderovaná úspěšně 3 našimi studenty, byla rozdělena do tří hlavních tematických okruhů: aktuální situace v každé ze čtyř zemí (počet a původ žadatelů o azyl, azylové řízení, otázky integrace), spolupráce s Evropskou unií z pohledu Francie a Belgie jakožto členských států na jedné straně a Maroka a Tuniska jakožto třetích zemí na straně druhé, a osobní vize velvyslanců do budoucna. Všichni čtyři účastníci debaty dokázali zasadit toto velmi komplexní téma do širšího (i mimoevropského) kontextu, varovali před populismem a vyzývali studenty ke kritickému přístupu k informacím.

Velká většina studentů ze třetího ročníku Bc studia byla na setkání připravena díky simulaci debaty u kulatého stolu, která proběhla v prosinci v kurzu 2RO301 (zaměřeného mj. na francouzštinu v mezinárodních vztazích) a kde si měli možnost zahrát roli jak vysokých politických představitelů, tak novinářů debatujících na toto téma.

Děkujeme všem za účast a za velký zájem o naši akci. Při příští přednášce z cyklu setkání s frankofonními velvyslanci bychom se měli podívat blíže do Belgie – termín bude upřesněn.

Kateřina Dvořáková, KROJ