Členové JDI a vybraní studenti FMV zavítali do Ženevy!

Ve dnech 8. až 11. dubna 2018 mělo 7 členů studentského spolku Junior Diplomat Initiative a dalších 5 studentů Fakulty mezinárodních vztahů možnost navštívit jedno z center světové diplomacie, a to švýcarskou Ženevu. 

Hlavním cílem této cesty byla účast na konferenci JDI Youth Dialogue, která byla organizována švýcarskou pobočkou JDI, jejíž členové studují na Graduate Institute of International and Development Studies v Ženevě. Mimo účasti na konferenci se studenti podívali také do sídla Organizace spojených národů (OSN) v Ženevě, sídla Světové obchodní organizace (WTO), navštívili Stálou misi ČR při OSN a v neposlední řadě se podívali do Evropského centra pro jaderný výzkum (CERN).

Studijní cesta byla zahájena v sídle OSN v Ženevě. Studenti absolvovali prohlídkový okruh v Paláci národů, který původně sloužil jako sídlo Společnosti národů. Podívali se do konferenčních místností, kde se řeší lidskoprávní problematika nebo humanitární agenda. Během celé exkurze padaly velmi zajímavé dotazy na téma působení OSN v Ženevě, její roli v 21. století nebo na její historii.

Další zastávkou byla návštěva CERNu. Exkurze do tohoto vědeckého institutu, který zkoumá základní struktury vesmíru, byla pro všechny přínosná a bylo zajímavé nahlédnout do jiného prostředí, než diplomatického. Kromě návštěvy zázemí CERNu se účastníci dostali i do útrob ATLASU, což je jeden z víceúčelových detektorů Velkého hadronového urychlovače.

V úterý na účastníky čekala návštěva sídla WTO, nacházející se téměř na břehu jezera Lac Léman. Studenty přivítal mluvčí WTO pan Fernando Puchol, který nejprve poutavě hovořil o historii této organizace a o její organizační struktuře. Kladl také důraz na to, že WTO si nepřeje liberalizaci světového obchodu za každou cenu, někdy také podporují obchodní bariéry, aby ochránili zákazníky nebo životní prostředí.

Součástí studijní cesty byla také návštěva Stále mise České republiky při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě. Účastnící studijní cesty byli vřele přivítáni J.E. panem Janem Károu, panem Michalem Kaplanem z politického úseku, paní Lenkou Šustrovou a panem Martin Točíkem z úseku WTO. Během téměř dvouhodinové diskuze rozebírali studenti se členy mise současné mezinárodní krize, význam stálých misí při mezinárodních organizacích nebo také praktický život českých diplomatů v zahraničí.

Vrcholem studijní cesty byla účast na konferenci JDI Youth Dialogue, jejíž první ročník organizovali v roce 2013 studenti mateřské pobočky JDI. První panel konference nesl název: „Role žen v diplomacii“. Dalším tématem konference byl „Vývoj diplomacie: případ inkluze“, tento panel zkoumal větší zapojení různých aktérů do diplomacie. Třetí část konference tvořily workshopy na různá témata, jeden z workshopů se zabýval diplomatickým protokolem v digitální éře a další řešil vyjednávání a občanskou společnost: případ Sýrie a poslední se věnoval tématu: „Co se děje v Národním dialogu“. Pokud se chcete dozvědět podrobnější informace k této konferenci, klikněte na tento odkaz.

Velmi děkujeme Fakultě mezinárodních vztahů za podporu, která nám umožnila zúčastnit se studijní cesty. Dále bychom chtěli tímto poděkovat pracovníkům Stále mise ČR při OSN v Ženevě za ochotu a čas, který nám věnovali a chceme také poděkovat JDI Ženevě za skvělý program, který pro nás připravili.