CES se podílel na přípravě kulatého stolu Národního konventu o EU k tématu Budoucnost eurozóny a ČR

V pátek 10. listopadu 2017 se v Lichtenštejnském paláci uskutečnil další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Budoucnost eurozóny a Česká republika.
Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Centrum evropských studií působící pod Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) ve spolupráci s katedrou ekonomie a práva Škoda Auto Vysoké školy. Na úvod diskuse představil pan Stanislav Šaroch podkladový dokument ke kulatému stolu. Celou akci moderoval pan Jarolím Antal, ředitel Centra evropských studií na VŠE.
Svá stanoviska k tématu Národního konventu a jednotlivým otázkám prezentovali zástupci Ministerstva financí, bankovní rady České národní banky, dále byla představena analýza úřadu vlády s názvem Česká republika a eurozóna a slovenskou zkušenost s ekonomickou konvergencí a zavedením eura komentovala bývalá viceguvernérka Národní banky Slovenska Elena Kohútiková.
Diskuse se dotýkala témat vývoje eurozóny v pokrizovém období, jejích institucionálních nedostatků a jejich možných řešení. Dále se vystoupení zaměřila na diskusi toho, jak by mělo vypadat široce sdílené stanovisko ČR a na něj navazující domácí politiky podporující konvergenci ekonomické úrovně a českou pozici vůči navrhovaným změnám v eurozóně.
Výsledkem jednání kulatého stolu bude shrnutí, které obsahuje doporučení pro vládu ČR a další orgány státní správy.
Podkladový dokument, který připravil Stanislav Šaroch spolu s Jarolímem Antalem naleznete zde
Více informací o Národním Konventu o EU je k dispozici zde