CAS: Exportní večer na téma "Subsaharská Afrika: exportní a investiční příležitosti pro české firmy"

Centrum asijských studií při Fakultě mezinárodních vztahů pořádá ve spolupráci s Centrem evropských studií a studentským spolkem SKOK Exportní večer na téma Subsaharská Afrika: exportní a investiční příležitosti pro české firmy. Hostem večera budou pan Jan Procházka, generální ředitel EGAP, a pan Petr Karel, managing director společnosti London Market.

Přednáška proběhne v úterý 9. 5. od 18:00 hod. v učebně RB 211 (VŠE Žižkov).