Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2017/2018

Ve pondělí 12. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na bakalářské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému ISIS. Na základě dosažených výsledků byly stanoveny bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2017/2018. Úspěšným uchazečům gratulujeme a těšíme se na setkání u zápisu, který proběhne 4. července 2017.

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2017/2018  byly stanoveny takto:

Cestovní ruch a regionální rozvoj 1500
Mezinárodní obchod 1505
Mezinárodní studia – diplomacie 1545
Podnikání a právo 1500
Manažer obchodu 900

Úspěšným uchazečům gratulujeme a těšíme se na setkání u zápisu, který proběhne 4. července 2017. Podrobné instrukce budou součástí dopisu o přijetí, který bude všem uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Budou také zveřejněny na internetové stránce FMV.

Získané body a stav přijetí si může uchazeč ověřit na http://isis.vse.cz/prijimacky

Výsledek přijímacího řízení nalezne uchazeč již nyní ve své elektronické přihlášce v sekci „Stav PŘ“: http://isis.vse.cz/prihlaska/

Uchazečům, kteří se k přijímací zkoušce nemohli dostavit, nabízí fakulta náhradní termín 29.6 nebo 22.8., informováni budou emailem.

Dopis s rozhodnutím bude všem uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení dopisu, a to prostřednictvím děkanátu FMV.

Úspěšné uchazeče zveme již nyní na oficiální seznamovací kurzy pro nové studenty FMV