Akademické plénum VŠE

Akademické plénum VŠE se koná v rámci Týdne pro vzdělanost, který je organizován pod záštitou České konference rektorů. V pátek 6. října od 11,00 do 13,00 budou v Likešově aule prezentovat strategické záměry všechny fakulty VŠE. Akce bude moderována rektorkou VŠE. Cílem Akademického pléna je seznámit studenty, akademické pracovníky i zaměstnance VŠE s aktuálním děním na fakultách i v českém vysokém školství.

Složení diskuzního panelu bude následující:

  • doc. Ladislav Mejzlík, Ph.D., děkan FFÚ
  • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., děkan FMV
  • doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D., proděkan FPH
  • Ing. Petr Mazouch, Ph.D., proděkan FIS
  • doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., děkan NF
  • doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D., děkan FM