Absolvent FMV prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. byl jmenován velvyslancem ČR ve Francii

Absolvent a do roku 2004 akademický pracovník Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.  je od února 2017 mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky ve Francii a Monaku a také vedoucím Stálé delegace ČR při UNESCO. Prof. Drulák pracoval také jako ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i. Od roku 2014 působí na MZV ČR, v letech 2014 – 2015 jako 1. náměstek ministra zahraničních věcí, později jako politický tajemník ministerstva a ředitel Kabinetu ministra.

Fotky z předání jmenovacího dekretu prezidentu Francie.