Absolvent FMV Marek Mora v bankovní radě ČNB

Marek MoraDo vedení České národní banky byl jmenován absolvent FMV Marek Mora, který u nás studoval obor Mezinárodní obchod. Funkci člena bankovní rady vykonává s účinností od 13. února 2017.

Marek Mora společně s dalším absolventem VŠE, Oldřichem Dědkem, nahradil Pavla Řežábka a Lubomíra Lízala, jimž 12. února vypršel mandát ve vedení ČNB.

Členové bankovní rady ČNB jsou jmenováni na dobu šesti let s tím, že tuto funkci nelze zastávat více než dvakrát. Výběr a jmenování členů bankovní rady jsou výhradně v pravomoci prezidenta republiky.

20. února 2017 navštívil pan Mora svoji alma mater, tedy VŠE i FMV. Setkal se jak s rektorkou VŠE, paní prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc., tak i děkanem FMV, panem doc. Ing. Josefem Taušerem, Ph.D.

Fakulta mezinárodních vztahů přeje mnoho dalších úspěchů!