FMV Alumni Club je novým klubem pro všechny absolventy FMV

FMV Alumni Club je novým klubem pro všechny absolventy FMV! Je tu od toho, aby propojoval absolventy nejen mezi sebou, ale i s fakultou a jejími současnými studenty.

A jak bude klub fungovat? Řídit ho bude Board of Alumni v čele s prezidentem, všichni z řad absolventů FMV. V Board of Alumni by měl být jedním členem zastoupen každý magisterský program na FMV. Členové pak jmenují prezidenta, kterým se stane jeden z nich.

Board of Alumni a prezident FMV Alumni Clubu

  • chcete se podílet na řízení vztahů s absolventy?
  • vést FMV Alumni Club?
  • plánovat a organizovat setkání absolventů?
  • vymýšlet a realizovat akce pro absolventy i studenty?
  • komunikovat s ostatními absolventy a s fakultou?
  • podílet se na přípravě dalších aktivit, spojujících absolventy mezi sebou i s fakultou?

Kandidujte na člena Board of Alumni, který pak ze svých řad jmenuje také prezidenta FMV Alumni Clubu! Registrace kandidátů právě začíná a potrvá až do
15. června 2018!

REGISTRACE KANDIDÁTŮ NA ČLENA BOARD OF ALUMNI

O vítězích rozhodnou sami absolventi v online hlasování během června 2018!

Připojte se k nám na LinkedIn a na Facebook!

Zajímá Vás i databáze absolventů nebo mentoring program? Podívejte se na naše nové stránky pro absolventy!