FMV Alumni Club

FMV Alumni Club je novým klubem pro všechny absolventy FMV! Je tu od toho, aby propojoval absolventy nejen mezi sebou, ale i s fakultou a jejími současnými studenty.

A jak bude klub fungovat? Řídit ho bude Board of Alumni v čele s prezidentem, všichni z řad absolventů FMV. V Board of Alumni by měl být jedním členem zastoupen každý magisterský program na FMV. Členové pak jmenují prezidenta, kterým se stane jeden z nich.

 

 

Board of Alumni a Prezident FMV Alumni Clubu

Chcete se podílet na řízení vztahů s absolventy?

Vést FMV Alumni Club?

Plánovat a organizovat setkání absolventů?

Vymýšlet a realizovat akce pro absolventy i studenty?

Komunikovat s ostatními absolventy a s fakultou?

Podílet se na přípravě dalších aktivit, spojujících absolventy mezi sebou i s fakultou?

............................

Staňte se členem Board of Alumni!

O členech Board of Alumni rozhodnou sami absolventi!

HLASOVÁNÍ

Jste absolventem FMV?

Hlasujte pro svého favorita a rozhodněte tak o tom, jakým směrem se klub vydá!

Na základě hlasování, kterého se mohou účastnit všichni absolventi FMV, budou vybráni členové Board of Alumni s největším počtem hlasů za daný magisterský obor. Board of Alumni pak ze svých členů jmenuje prezidenta FMV Alumni Clubu.

Hlasování bude spuštěno 16. června v 00:00 a skončí 24. června ve 23:59!

HLASUJTE ZDE

 

 

KANDIDÁTI NA ČLENY BOARD OF ALUMNI:

Ing. Andrej Galčenko

Centrum pro rozvojové trhy - ředitel

Mezinárodní politika a diplomacie, Alumni 2017

Navrhovaný program:

 


 

 

Ing. Lucie Halamová

Podle Lucie - zakladatelka, majitelka a lektorka

Cestovní ruch, Alumni 2016

Navrhovaný program:

 

 

Ing. Milan Hašek, M.A.

Aon Risk Solutions - Junior Broker

International Business, Alumni 2017

Navrhovaný program:

Jako člen Alumni Boardu bych se nejdříve rád věnoval následujícím bodům:

 

 

 

FMV Alumni Club by měl poskytnout:

 

Ing. Jan Kotík

Cabinet of Vice-President of the European Union for Energy Union Maroš Šefčovič - Blue Book Trainee

Evropská integrace, Alumni 2016

Navrhovaný program:

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE je významným influencerem. Její absolventi působí napříč sektory po celém světě. Vítám iniciativu fakulty na založení FMV Alumni Club a rád bych se během svého působení zasadil o tyto body:

Děkuji mnohokrát za založení FMV Alumni Club. Budu velmi rád, pokud budu moci přispět k jeho úspěšnému rozjezdu.

 

Ing. Pavel Mészáros

Roche - financial controller

Economics of Globalisation and European Integration, Alumni 2018

Navrhovaný program:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Pešková

Unipetrol RPA, s.r.o. - Specialista pro PR a překlady

Mezinárodní politika a diplomacie, Alumni 2014

Navrhovaný program:

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vít Rožmberský, M.A.

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH - Key Account Manager

Economics of Globalisation and European Integration, Alumni 2015

Navrhovaný program:

BOD 1: propojení absolventů, současných studentů a FMV
Kvalitní kontakty jsou k nezaplacení. Propojení s těmi správnými lidmi může rozhodnout o Vašem úspěchu, nebo Vás minimálně k vytouženému cíli nasměrovat. Prioritou Alumni Clubu FMV by, dle mého názoru, mělo být:
• umožnit svým členům rozšíření vlastní základny kontaktů v rámci FMV, ale i mimo ni
-> pravidelný networking a pořádání společných akcí
• usnadnit výměnu informací a zkušeností mezi všemi členy klubu a FMV
-> vytvoření vlastních webových stránek Alumni Clubu FMV VŠE (viz. bod 4)
-> druhotná komunikace přes sociální sítě (Facebook/LinkedIn…)

BOD 2: aktivní kontakt s pracovním trhem
Informovanost o současných trendech ve vývoji na pracovním trhu je předpokladem pro úspěšný rozvoj kariéry nebo vlastního podníkání. Alumni Club FMV by měl svým členům:
• pomoci udržet si přehled o vývoji na trhu práce a tím příspět ke kvalitnějšímu rozhodování o pracovních otázkách
-> sdílení aktualit a trendů z pracovního prostředí ČR i zahraničí
-> diskuze/mentoring mezi absolventy a současnými studenty FMV
• nabídnout možnost přímého propojení s firmami či jejich zástupci
-> workshopy s profesionály (dle odvětví/témat)
-> neformální “prezentace” společností
-> nabídka konkrétních pracovních pozic na webu Alumni Clubu FMV (viz bod 4)

BOD 3: sledování aktuálních témat a trendů ve společnosti
Nedílnou součástí fungování v kosmopolitní společnosti je i orientace v aktuálních otázkách a schopnost utvoření si vlastního názoru na různá společenská témata. Ne vždy je ale možné o těchto otázkách diskutovat s nadhledem a v souvislostech (složitost dané problematiky/absence kritického myšlení/nevůle akceptovat odlišný názor atd.) Alumni Club FMV by v této souvislosti měl:
• vytvářet příležitosti k debatě o aktuálních společenských tématech
-> diskuze s odborníky na danou problematiku

BOD 4: vytvoření vlastních webových stránek Alumni Clubu FMV VŠE
Zajištění fungující webové platformy, která usnadní relizaci bodů 1-3 a stane se tak prvním kontaktním místem pro členy Alumni Clubu VŠE. Dále pak zprostředkuje:
• aktuální informace o aktivitách klubu (např. plán akcí)
• prezentaci Alumni Clubu FMV na veřejnosti jako elitního spolku absolventů VŠE v Praze
• kontaktní místo pro firmy a jejich konkrétní pracovní nabídky

BOD 5: body 1-4 s nadhledem a zábavnou formou 🙂

...

Ing. Miroslav Říkovský

American Security - Export Manager

Evropská integrace, Alumni 2009

Navrhovaný program:

Prostě a jednoduše udržet absolventy v kontaktu s FMV víc než jen ve stylu "vystudovat a zapomenout" 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petra Skrbková

British Chamber of Commerce - Senior Consultant

Mezinárodní politika a diplomacie, Alumni 2017

Navrhovaný program:

Zkrátka, aby FMV nekončila promocí.

...


...

S tímto projektem nám pomáhá:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague