26.9.2017 17:00 - Běh s děkanem

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky voleb do Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů

Volební komise ve složení doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., Mgr. Pavla Nováková, Jana Stehlíková, Barbora Navrátilová, Karolína Preclíková sečetla, v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, všechny hlasy a dospěla k níže uvedeným závěrům:

Protokol o průběhu voleb do Akademického senátu FMV

V Praze dne 3. 5. 2017

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
předsedkyně volební komise