Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáž: Velvyslanectví ČR ve Vídni, Konzulární úsek

Velvyslanectví České republiky ve Vídni hledá pro období od dubna 2018 stážisty z řad vysokoškoláků  - českých občanů pro výpomoc na politickém, konzulárním nebo obchodně ekonomickém úseku Zastupitelského úřadu ČR ve Vídni.  Stáž není placená a má napomoci profesnímu rozvoji absolventa. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

Zaměření a termín stáže:

Konzulární úsek

Termín: duben až červen 2018

Přihlášky možno zasílat do konce února.

Náplň práce sestává, jak z administrativních úkolů, tak z odborné výpomoci, která může mít různou podobu, v závislosti na konkrétním zařazení. Může se jednat např. o přípravu tiskových a jiných rešerší, administraci projektů, podíl na organizaci kulturních či společenských akcí nebo monitorování vybraných politických a vzdělávacích akcí pořádaných rakouskými subjekty.

Vyplněnou žádost a další požadované dokumenty (viz link) adresujte přímo našemu zastupitelskému úřadu vienna@embassy.mzv.cz

S případnými dotazy se obracejte na pí. Katarínu Hynkovou: tel. +43 1 899 58 150, e-mail: katarina_hynkova@mzv.cz