Hledat
Pokročilé hledání
Systém odborných praxí

Smlouvy a potřebné dokumenty ke stažení

Dokument Poznámka Download / odkaz
Pracovní plán stáže/smlouva o stáži v Aj Erasmus+
ERASMUS+ Learning Agreement for Traineeships
Pracovní plán stáže/smlouva o stáži v Aj stipendijní fond FMV Training Agreement NON-ERASMUS
Třístranná smlouva v Čj pro odbornou praxi za 21 ECTS (22F401)
vzor pro firmy a stáže na území ČR Smlouva o vykonání odborné praxe_22F401
Třístranná smlouva v Čj pro odbornou stáž za 6 ECTS (22F413) vzor pro firmy a stáže na území ČR Smlouva o vykonání odborné stáže_22F413
Pracovní hodnocení studenta a potvrzení o absolvované praxe formulář pro závěrečné pracovní hodnocení studenta a potvrzení o absolvované praxi - povinné k obhajobě písemného projektu a k uzavření pracovní stáže, včetně stáží s finanční podporou Erasmus+ Evaluation Form of the Intern’s Performance
Formulář pro bankovní spojení pro výplatu Erasmus+ stipendia formulář (2x vytisknout a originály předat administrátorovi praxí) vygeneruje QR kód Bankovní spojení

Systém odborných praxí

Od akademického roku 2010/2011 byl v rámci navazujícího magisterského oboru Mezinárodní obchod akreditován volitelný předmět "22F401 Odborná praxe" v rozsahu 21 ECTS (ve skupině předmětu fV). Cílem tohoto předmětu byla snaha umožnit studentům prakticky uplatnit teoretické a metodologické poznatky, získané v průběhu studia. Má studenty připravit na vstup do pracovního života s tím, že rozšíří jejich znalosti z podnikové sféry.
 • fakulta vytvořila vzorovou třístrannou smlouvu mezi fakultou, firmou a studentem a oslovila vybrané firmy s nabídkou studentských praxí
 • tak, jak firmy postupně reagují, jsou na webu fakulty zveřejňovány konkrétní možnosti, tj. firmy, pracovní pozice a termíny
 • délka praxe je mezi 4-5 měsíci (nebo 20 týdnů) v rozsahu 40 hodin týdně tak, že praxe vždy probíhá v rámci jednoho semestru
 • aby byl uvedený předmět studentovi zapsán, musí současně:
 1. být studentem navazujícího magisterského oboru Mezinárodní obchod
 2. mít k dispozici 21 kreditových poukázek ve skupině fV
 3. být vybrán příslušnou firmou pro danou pracovní pozici
 4. uzavřít výše zmíněnou smlouvu
 • předmět 22F401 je studentovi zapsán jako mimosemestrální při uzavření smlouvy
 • během odborné praxe student komunikuje s určeným akademickým pracovníkem fakulty, který studenta metodicky vede při zpracování semestrálního projektu
 • po skončení praxe vystaví firma písemné pracovní ohodnocení studenta a student obhájí před komisí semestrální projekt; hodnocení a obhajoba projektu jsou společně klasifikovány podle studijního řádu

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů č. 4/2015 k systému praxí a stáží