Hledat
Pokročilé hledání
Aktuální nabídka praxí

Stážista musí být v navazujícím magisterském stupni studia!  22F401, 22F411, 2F412 a 22F413 jsou akreditované předměty magisterského studijního plánu. Studenti na bakalářském stupni mají možnost zahraniční rozvojové stáže - 22F201.

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů č. 4/2015 k systému praxí a stáží

Stáž v ústředí Wolkswagen ve Wolfsburgu: Fleet Business Development - hlaste se přímo

Svaz průmyslu a dopravy ČR - hlaste se přímo do 19.2.2018

Výběrové řízení na stáž: Velvyslanectví ČR ve Vídni, Konzulární úsek - hlaste se přímo

Výběrové řízení na stáž 22F413: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání - do 7.3.2018

Výběrové řízení na stáž v CzechTrade: Madrid - do 18.3.2018

Stáž v Českém centru Berlín - hlaste se přímo

FIRMA POZICE POZNÁMKA IDENT
AMI Communications PR Account Specialist NOVÉ - opakující se nabídka, výběrové řízení vždy jeden měsíc před začátkem příslušného semestru 22F401 nebo 22F413, dle posouzení proděkanem pro pedagogiku
Automobilový průmysl (AutoSAP) stážista ZS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F413
British Chamber of Commerce Czech Republic stážista ZS 2017/2018 22F413
BudgetBakers Junior Marketing Specialist LS 2016/2017 22F401 nebo 22F413
CEBRE stážista opakující se nabídka, LS 2017/2018 výběrové řízení uzavřeno 22F401
CzechTourism
stážista - Paříž opakující se nabídka, studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia
22F412
CzechTourism - centrála stážista

stážista - Online distribuce

LS 2016/2017, studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia
22F413
CzechTrade - Západní Evropa, Východní Evropa i Asie stážista ZS 2016/2017 výběrové řízení již uzavřeno
22F412
Česká centra různá města - kompletní nabídka LS 2017/2018, studenti se hlásí přímo do ČC, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia 22F412
Česko-korejská společnost Business Development Assistant and Area Specialist ZS 2017/2018 22F413
Česko-německá obchodní a průmyslová komora (Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer (DTIHK)) stážista - Německá turistická centrála ZS 2017/2018, studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž – možnost uznání do studia, studenti podepíší příslušnou třístrannou smlouvu s proděkanem pro pedagogiku 22F413
Českomoravská stavební spořitelna praktikant opakující se nabídka 22F401
Delegace Evropské unie při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě stážista opakující se nabídka 22F412
Flanders Investment and Trade stážista studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia 22F413
HILTI stážista - Liechtenstein - různé pozice opakující se nabídka 22F401
Hispánsko-česká obchodní komora v Madridu
stážista studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia 22F412
Kaufland v.o.s. Tok zboží - Automatické objednávání zboží od přímých dodavatelů opakující se nabídka 22F401
Tok zboží - Řízení dopravy při dodávkách zboží opakující se nabídka 22F401
Lasvit - Londýn a Paříž stážista LS 2017/2018 výběrové řízení uzavřeno 22F401
Mibcon junior konzultant opakující se nabídka 22F413
Ministerstvo obrany juniorní analytik opakující se nabídka 22F413
MPO ČR stážista v oblasti mezinárodního obchodu (Latinská Amerika) LS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F413
MZV ČR pozice v oblasti ekonomické diplomacie LS 2017/2018studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia 22F413
NATO (sekretariát) v Bruselu stážista LS 2016/2017, studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia dle posouzení proděkanem pro pedagogiku
Parlamentní institut (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR) stážista ZS 2017/2018 22F413
Prague Society stážista ZS a LS 2016/2017
22F413
Procter & Gamble Sales Intern studenti se hlásí přímo do P&G, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia 22F413 nebo 22F401, dle posouzení
Sales Managerial Trainee
Stálé zastoupení České republiky při EU v Bruselu 2x stážista opakující se nabídka;  ZS 2017/2018, výběrové řízení uzavřeno 22F412
Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni stážista opakujicí se nabídka 22F412
Stálá mise České republiky při OECD v Paříži stážista ZS 2017/2018 výběrové řízení uzavřeno 22F412
Stálá mise České republiky při OSN v Ženevě 2x stážista opakující se nabídka; ZS 2017/2018, výběrové řízení uzavřeno 22F412
ŠKODA AUTO praktikant možnost téměř každý semestr 22F413 nebo 22F401, dle posouzení
Tesco Stores stážista v marketingovém oddělení možná nabídka v budoucích semestrech 22F401
stážista v komerčním oddělení možná nabídka v budoucích semestrech 22F401
Velvyslanectví ČR v Berlíně
stážista ZS 2017/2018 výběrové řízení uzavřeno
22F412
Velvyslanectví ČR v Paříži stážista LS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F412
Velvyslanectví ČR v Pekingu stážista LS 2016/2017 výběrové řízení ukončeno
22F412
Velvyslanectví ČR ve Vídni
stážista - obchodně ekonomický úsek LS 2016/2017, studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia 22F412
stážista - politický úsek ZS 2016/2017 22F412
Velvyslanectví ČR ve Washingtonu D.C. stážista ZS 2017/2018 a LS 2017/2018 výběrové řízení uzavřeno 22F412
Velvyslanectví Chile a Peru v Praze stážista - ekonomický úsek LS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F413
Velvyslanectví USA v Praze student intern LS 2017/2018, výběrové řízení uzavřeno, studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia 22F413
Zahraniční pracovní stáže v automobilovém průmyslu - Německo různé pozice opakující se nabídky 22F401
Zomato stážista ZS 2016/2017 a LS 2016/2017 22F401

*AIESEC: při splnění všech podmínek (viz sylabus předmětu 22F401), může být za "22F401 Odborná praxe" uznána i pracovní stáž, získaná přes AIESEC. Po výběru stáže a před finálním aplikováním na danou stáž, musí student získat schválení, že daná stáž bude v případě splnění podmínek AIESEC akreditovánaPřehled základních otázek a odpvědí, které se týkají organizování stáží přes AIESEC.