Hledat
Pokročilé hledání
Aktuální nabídka praxí

Stážista musí být v navazujícím magisterském stupni studia!  22F401, 22F411, 2F412 a 22F413 jsou akreditované předměty magisterského studijního plánu. Studenti na bakalářském stupni mají možnost zahraniční rozvojové stáže - 22F201.

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů č. 4/2015 k systému praxí a stáží

FIRMA POZICE POZNÁMKA IDENT
AMI Communications PR Specialist Trainee opakující se nabídka, výběrové řízení vždy jeden měsíc před začátkem příslušného semestru 22F401 nebo 22F413
Automobilový průmysl (AutoSAP) stážista ZS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F413
British Chamber of Commerce Czech Republic stážista LS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F413
BudgetBakers Junior Marketing Specialist LS 2016/2017 22F401 nebo 22F413
CEBRE 3x stážista opakující se nabídka, ZS 2017/2018, výběrové řízení do 30.4.2017 22F401
CzechTourism
stážista - Londýn

stážista - Paříž

LS 2016/2017 nebo ZS 2017/2018, studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia
22F412
CzechTourism - centrála stážista

stážista - Online distribuce

LS 2016/2017, studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia
22F413
CzechTrade - Chicago stážista ZS 2017/2018 výběrové řízení uzavřeno 22F412
CzechTrade - Londýn, Dusseldorf, Vídeň, Praha stážista LS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno
22F412, stáž v Praze bude uznána jako 22F413
CzechTrade - Madrid a Sydney stážista LS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F412
Česká centra stážista Berlín

stážista Brusel

ZS 2017/2018, studenti se hlásí přímo do ČC, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia 22F412
Česko-korejská společnost Business Development Assistant LS 2016/2017, studenti se hlásí přímo, již uzavřeno 22F413
Česko-německá obchodní a průmyslová komora (Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer (DTIHK)) stážista - Německá turistická centrála ZS 2017/2018, studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž – možnost uznání do studia, studenti podepíší příslušnou třístrannou smlouvu s proděkanem pro pedagogiku 22F413
Českomoravská stavební spořitelna praktikant opakující se nabídka 22F401
Delegace Evropské unie při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě stážista opakující se nabídka 22F412
Hispánsko-česká obchodní komora v Madridu
stážista LS 2016/2017, studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia 22F412
Kaufland v.o.s. Tok zboží - Automatické objednávání zboží od přímých dodavatelů opakující se nabídka 22F401
Tok zboží - Řízení dopravy při dodávkách zboží opakující se nabídka 22F401
Lasvit - New York stážista LS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F401
Mibcon junior konzultant opakující se nabídka 22F413
Ministerstvo obrany juniorní analytik opakující se nabídka 22F413
MPO ČR stážista v oblasti mezinárodního obchodu (Latinská Amerika) LS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F413
MZV ČR pozice v oblasti ekonomické diplomacie LS 2015/2016 nebo ZS 2016/2017 (dle termínu stáže na MZV) výběrové řízení již uzavřeno 22F413
NATO (sekretariát) v Bruselu stážista LS 2016/2017, studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia dle posouzení proděkanem pro pedagogiku
Parlamentní institut (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR) stážista ZS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F413
Prague Society stážista ZS a LS 2016/2017, hlaste se nyní přímo
22F413
Procter & Gamble Sales Intern studenti se hlásí přímo do P&G, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia 22F413 nebo 22F401, dle posouzení
Sales Managerial Trainee
Stálé zastoupení České republiky při EU v Bruselu 2x stážista opakující se nabídka;  ZS 2017/2018, výběrové řízení do 30.4.2017 22F412
Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni stážista ZS 2017/2018 výběrové řízení do 7.5.2017 22F412
Stálá mise České republiky při OECD v Paříži stážista ZS 2017/2018 výběrové řízení uzavřeno 22F412
Stálá mise České republiky při OSN v Ženevě 2x stážista opakující se nabídka; ZS 2017/2018, výběrové řízení do 30.4.2017 22F412
ŠKODA AUTO praktikant možnost téměř každý semestr 22F413 nebo 22F401, dle posouzení
Tesco Stores stážista v marketingovém oddělení možná nabídka v budoucích semestrech 22F401
stážista v komerčním oddělení možná nabídka v budoucích semestrech 22F401
Velvyslanectví ČR v Berlíně
stážista ZS 2017/2018 výběrové řízení do 7.5.2017
22F412
Velvyslanectví ČR v Paříži stážista LS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F412
Velvyslanectví ČR v Pekingu stážista LS 2016/2017 výběrové řízení ukončeno
22F412
Velvyslanectví ČR ve Vídni
stážista - obchodně ekonomický úsek LS 2016/2017, studenti se hlásí přímo, v případě výběru na stáž - možnost uznání do studia 22F412
stážista - politický úsek ZS 2016/2017 22F412
Velvyslanectví ČR ve Washingtonu D.C. stážista ZS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F412
Velvyslanectví Chile a Peru v Praze stážista - ekonomický úsek LS 2016/2017 výběrové řízení uzavřeno 22F413
Zahraniční pracovní stáže v automobilovém průmyslu - Německo různé pozice opakující se nabídky 22F401
Zomato stážista ZS 2016/2017 a LS 2016/2017 22F401

*AIESEC: při splnění všech podmínek (viz sylabus předmětu 22F401), může být za "22F401 Odborná praxe" uznána i pracovní stáž, získaná přes AIESEC. Po výběru stáže a před finálním aplikováním na danou stáž, musí student získat schválení, že daná stáž bude v případě splnění podmínek AIESEC akreditovánaPřehled základních otázek a odpvědí, které se týkají organizování stáží přes AIESEC.