Navazující magisterské studium

Manuál prváka FMV VŠE ke stažení zde a speciální vydání pro magisterské studenty zde.

 

Intranet studentů naleznete zde >

 

 

 

STUDIJNÍ PROGRAMY

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Výběr tématu a zpracování diplomové práce se řídí opatřením ke kvalifikačním pracím.

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 3/2016 ke kvalifikačním pracím

Studenti, kteří mají ve svém studijním plánu jako povinný předmět zařazen předmět 22F500 Diplomový seminář, se dále řídí tímto popisem jeho organizace.

ODBORNÉ PRAXE

Studenti navazujícího magisterského studia mají k dispozici několik druhů praxí a stáží.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague