Doktorské studium

STUDIJNÍ PROGRAM MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY

Studijní obory

STUDIJNÍ PROGRAM POLITOLOGIE

Studijní obor

 

PŘEDPISY K DOKTORSKÉMU STUDIU

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA

KOMISE PRO OBHAJOBY DOKTORSKÝCH DISERTAČNÍCH PRACÍ

KOMISE PRO STÁTNÍ DOKTORSKÉ ZKOUŠKY

OBOROVÉ RADY


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague