Hledat
Pokročilé hledání
Organizace bakalářského semináře

Studenti, přijatí ke studiu bakalářského studia od akademického roku 2010/2011 (a později), mají povinnost absolvovat jako jeden z povinných předmětů také předmět 22F300 Bakalářský seminář.

Student si vybírá téma své bakalářské práce podle Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 4/2012 ke kvalifikačním pracím, a to nejpozději začátkem pátého semestru svého studia. Poté, co si student vybere téma a s vedoucím své práce vyplní zadání kvalifikační práce (viz zmíněné opatření), zapíše si předmět 22F300 Bakalářský seminář. Předmět je vždy nutné absolvovat nejpozději v semestru, který předchází semestru, na jehož konci je práce odevzdána.

Od LS 2011/2012 probíhá organizace bakalářského semináře takto:

1. Bakalářský seminář 22F300 je vypisován jako normální kurz (nikoliv jako mimosemestrální)

Z této změny vyplývá, že jeho zápis je možný v rámci běžných kol zápisu a v registracích.

Klasifikace semináře pak musí být ukončena ve standardním termínu, tj. do konce zkouškového období. Učitelé v závislosti na tom zadají termíny pro uzavření odevzdáváren.

2. Bakalářský seminář 22F300 je organizován po katedrách

V předmětu 22F300 jsou vypsány rozvrhové akce, které přísluší jednotlivým katedrám.

 

Den Od-do Místnost Poznámka
Pondělí 07:30-09:00 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KPEP.
Pondělí 09:15-10:45 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KPOL.
Pondělí 11:00-12:30 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KSE.
Pondělí 12:45-14:15 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KCR.
Pondělí 14:30-16:00 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KMO.
Příjmení vedoucího začíná na A-M.
Pondělí 16:15-17:45 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KMO.
Příjmení vedoucího začíná na N-Z.
Pondělí 18:00-19:30 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na SMS JM.
Úterý 07:30-09:00 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KOPKK.

Starší rozdělení:

Sobota 07:30-09:00 Pro studenty zpracovávající práci na KCR
Sobota 09:15-10:45 Pro studenty zpracovávající práci na KMO - příjmení vedoucího začíná na A-M
Sobota 11:00-12:30 Pro studenty zpracovávající práci na KOPKK
Sobota 12:45-14:15 Pro studenty zpracovávající práci na KPEP
Sobota 14:30-16:00 Pro studenty zpracovávající práci na KSE
Sobota 16:15-17:45 Pro studenty zpracovávající práci na SMS JM
Sobota 18:00-19:30 Pro studenty zpracovávající práci na KPOL
Neděle 07:30-09:00 Pro studenty zpracovávající práci na KMO - příjmení vedoucího začíná na N-Z

Je proto ještě důležitější, aby student znal vedoucího své práce před zapsáním předmětu 22F300. Podle toho si zvolí správnou rozvrhovou akci, do které se zapíše. Odevzdávárna jeho vedoucího bude otevřena právě v této rozvrhové akci. Po té, co si student téma   vedoucím domluví, zapíše se rámcové téma do ISIS.

Nadále přitom platí, že pokud si student nepřihlásí téma práce nejpozději v pátém semestru studia, může mu být téma i vedoucí přiděleno fakultou.

Bakalářský seminář je veden konzultační formou vedoucím bakalářské práce v jím stanovených termínech. Klasifikaci předmětu provádí vedoucí bakalářské práce na základě výstupu, kterým je semestrální práce studenta ve formě písemného projektu bakalářské práce. Tento projekt musí obsahovat zejména:­

zpřesněný název práce;

cíl práce;

podrobnou osnovu práce založenou na dílčích cílech kapitol;

rešerši literatury a informačních zdrojů vhodných ke zpracování bakalářské práce.

 

Projekt bakalářské práce vkládá student do odevzdávárny předmětu ve formátu MS Word (doc, docx).

Po provedení klasifikace bakalářského semináře (v příslušném zkouškovém období) a zadání této klasifikace do ISIS vytiskne vedoucí práce konečné zadání bakalářské práce, se kterým bude nakládáno podle výše zmíněného opatření.

Den Od-do Místnost Poznámka
Pondělí 07:30-09:00 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KPEP.
Pondělí 09:15-10:45 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KPOL.
Pondělí 11:00-12:30 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KSE.
Pondělí 12:45-14:15 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KCR.
Pondělí 14:30-16:00 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KMO.
Příjmení vedoucího začíná na A-M.
Pondělí 16:15-17:45 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KMO.
Příjmení vedoucího začíná na N-Z.
Pondělí 18:00-19:30 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na SMS JM.
Úterý 07:30-09:00 NB 255 Pro studenty zpracovávající práci na KOPKK.