Hledat
Pokročilé hledání
Návod na zápis druhého jazyka

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, musí studenti prvního semestru bakalářského studia dne
15. září 2011 od 8:00 od 20:00 provést zápis druhého studovaného jazyka. (Pozn.: z kraje uvedeného termínu se může stát, že se ISIS na chvíli přepne do "textové" verze).

Pokud se student držel všech předchozích pokynů k tvorbě rozvrhu, mohou nastat následující dvě situace:

  1. ISIS studentovi automatizovaně zapsal příslušný jazykový předmět; výsledek vypadá tak, jako na tomto ilustrativním obrázku (jedná se o konkrétní příklad, předměty se mohou lišit podle studovaného oboru a jazyka). Student v takovém případě již nemusí s rozvrhem jakkoliv manipulovat. (Pozn.: všechny "puntíky" u předmětů jsou zelené a všechny předměty se objevují i v grafické verzi rozvrhu).
  2. ISIS studentovi příslušný jazykový předmět nezapsal automatizovaně (pozná se to podle toho, že ve sloupci zápis se neobjevuje rozvrhová akce, ale text "nepřiděleno"); výsledek vypadá tak, jako na tomto ilustrativním obrázku (jedná se o konkrétní příklad, předměty se mohou lišit podle studovaného oboru a jazyka). Student si tedy ve výše uvedeném termínu musí vyhledat novou časovou polohu daného předmětu a tuto si zapsat (tj. zvolit rozvrhovou akci); v případě, že tak neučiní, nebude moci předmět v tomto semestru studovat. Správnost provedeného postupu se projeví tak, že všechny "puntíky" u předmětů budou zelené a všechny předměty se objeví i v grafické verzi rozvrhu.

Poznámka 1: Pokud by se (zcela ojediněle) stalo, že přestože student s rozvrhem nemanipuloval, byl některý z předmětů  vyhodnocen jako "nepřiděleno", je třeba analogicky použít výše uvedený postup.

Pokud si student registroval např. ještě další jazyk (ve skupině cVB, tj. třetí zápisové třídě), bude postup obdobný výše uvedenému s tím rozdílem, že manipulace je možná až ve třetím zápisovém kole (viz podrobný harmonogram).

Poznámka 2: Text "dosud nevyhodnoceno"  znamená, že ještě neproběhlo příslušné kolo automatizovaného zápisu (týká se především dalšího jazyka ve skupině cVB).

Pokud se student nedržel všech dřívějších pokynů k tvorbě rozvrhu, mohla nastat řada různých situací. Student je musí sám vyřešit analogicky výše uvedenému postupu. Obecně platí, že v prvním zápisovém kole lze manipulovat jen s těmi předměty, které si student registroval v první zápisové třídě. V opačném případě je možné přidávat předměty až ve třetím zápisovém kole; začátky jednotlivých kol jsou v podrobném harmonogramu.