26.9.2017 17:00 - Běh s děkanem

Hledat
Pokročilé hledání
Navazující magisterské studium

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz.

Plakát s nabídkou navazujícího magisterského studia

PŘIHLÁŠKA

  • na fakultu je možno podat pouze jednu přihlášku ke studiu v českém jazyce
  • uvádí se pouze jeden obor; pouze v případě oborů Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie mohou uchazeči uvést náhradní obor, a to obor Evropská integrace u oborů Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie a obor Politologie u oboru Mezinárodní politika a diplomacie.
  • podává se elektronicky http://prihlasky.vse.cz

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky mají podobu testů, ve kterých je vždy právě jedna ze čtyř odpovědí správně, se skládají z:

ekonomie

jednoho cizího jazyka

odborné části

OBORY V ČESKÉM JAZYCE A OKRUHY OTÁZEK Z ODBORNÉ ČÁSTI

 

Vyhlášení celého přijímacího řízení je na úřední desce.

Přihlášky je možno podávat přes ISIS do 30. dubna 2017.

Přijímací zkoušky se uskuteční 29. a 30. června 2017.

 

Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch 2 roky 100 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Evropská integrace 2 roky 40 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod 2 roky 350 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní politika a diplomacie 2 roky 60 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Podnikání a právo 2 roky 40 prezenční
Politologie Politologie 2 roky 40 prezenční
  • Pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních oborů uskutečňovaných v českém jazyce platí tyto podmínky.
  • Přijímací zkouška může být prominuta na základě tohoto opatření.

 

Do navazujících magisterských programů vyučovaných v angličtině je nutno se hlásit podle podmínek zveřejněných na webech programů: M.A. in Economics of Globalization and European Integration, International and Diplomatic Studies, International Business - Central European Business Realities