26.9.2017 17:00 - Běh s děkanem

Hledat
Pokročilé hledání
Obor Manažer obchodu

V kombinované formě studia se otevírá obor Manažer obchodu. Je určen pro zájemce, kteří mají minimálně pětiletou praxi a preferují studium při zaměstnání. Přijímací zkoušky se skládají z testu ze všeobecných znalostí a z testu z angličtiny. Do prvního ročníku bude přijato 60 studentů, uzávěrka přihlášek bude 30. dubna 2017. Studium v tomto oboru je bezplatné.  Okruhy otázek k bakalářskému oboru Manažer obchodu.

Více o oboru Manažer obchodu naleznete zde.

Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Manažer obchodu 3 roky 60 kombinovaná
  • Pro přijetí ke studiu bakalářského studijního oboru v kombinované formě studia, kde je nutnou podmínkou přijetí min. pětiletá praxe, platí tyto podmínky.
  • Zápis do studia se bude konat 22. června 2017.

Praxe se dokládá relevantními dokumenty jakou jsou zápočtové listy, evidenční listy důchodového pojištění atp. Nestačí například živnostenský list bez prokázání aktivního vykonávání živnosti.