Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení

Uzávěrky přihlášek v elektronické podobě nejpozději do 15. května 2015. Přílohy k přihlášce (dle Informací o přijímací zkoušce na doktorské studium) doručit na fakultu také do 15. května 2015.

Přijímací zkoušky se konají v červnu 2015, účast na náhradním termínu v září 2015 pouze po předložení zdůvodněné žádosti.

Okruhy témat disertačních prací a okruhy otázek k přijímací zkoušce pro akademický rok 2015/2016 naleznete v informacích k jednotlivým oborům.