Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy otázek pro přijímací řízení

Okruhy otázek k přijímací zkoušce na doktorské studium pro akademický rok 2017/2018

Politologie

 1. Politologické teorie a základní metody výzkumu
 2. Komparativní politologie (parlamentní, prezidentské, poloprezidentské politické systémy, stranické a volební systémy)
 3. Český a československý politický systém
 4. Politický systém USA, Velké Británie, Francie, SRN
 5. Občanská společnost
 6. Reprezentace zájmů v demokracii
 7. Pojetí politiky životního prostředí, role státu a tržních nástrojů (v případě tématického zaměření k problematice politiky životního prostředí)

Literatura

 • HEYWOOD, A. Politické ideologie.  4. Vydání, Plzeň: Aleš Čeněk 2008.
  ISBN 978-80-7380-137-3.
 • DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. Základní modely demokratických systémů,
  Praha: Oeconomica 2009. ISBN 978-80-245-1357-7
 • RATAJ, J., HOUDA, P. Československo v proměnách komunistického režimu,
  Praha: Oeconomica 2010. ISBN 978-80-245-1696-7.
 • ŘÍCHOVÁ, B. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-717-8461-3.
 • SARTORI, G. Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. ISBN 80-7325-062-4.
 • SKOVAJSA, Marek a kol.,  Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál 2010, ISBN 078-80-7367-681-0.
 • WALLERSTEIN, I. Kam směřují sociální vědy. Praha: Slon, 1998. ISBN 80-858-5065-6.
 • MÜLLER, Karel B. Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Mezi nacionalismem a liberalismem aneb Od etnické exkluze k aktivní hranici. 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. 294 s. ISBN 978-80-7387-865-8.