13.9.2017 - 15.9.2017 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky 2017

Hledat
Pokročilé hledání
Nabídka účasti v projektu pro společnost NN – kurz 22F414

Fakulta mezinárodních vztahů nabízí ve spolupráci se společností NN studentům podílet se v rámci kurzu 22F414 na reálných projektech. Konkrétně se jedná o téma marketingu a komunikační strategie vůči generaci Y.

Konkrétní informace o obou zadáních jsou k dispozici zde a zde.

Kurz je zařazen do skupiny předmětů hV pro navazující magisterské obory Mezinárodní obchod, Evropská integrace, Cestovní ruch a Podnikání a právo.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte, prosím, garanta kurzu, Ing. Radka Čajku, Ph.D. Zápis bude proveden na začátku semestru ručně.