Termíny

19.6.2017 - 30.6.2017 - Registrace do Buddy programu

Hledat
Pokročilé hledání
Aktuality

TitulekPublikováno
Výběrové řízení na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v 2. ročníku bakalářského studia začíná 15. září 23.06.2017
Registrace do Buddy programu prodlouženy do 30. června 19.06.2017
Zápis studentů bakalářského studia 13.06.2017
Promoce absolventů magisterského studia 13.06.2017
Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2017/2018 13.06.2017
Studenti z VŠE získali studentskou cenu „Mladý delfín 2016“
Studenti z VŠE získali studentskou cenu „Mladý delfín 2016“ Ve čtvrtek dne 18.5. byly vyhlášeny v Divadelním sále Klubu Lávka na Novotného lávce 5 v Praze 1 výsledky 12. ročníku soutěže Marketér roku, jejíž součástí je tradičně studentská kategorie pro studenty vysokých škol. “. Téma soutěže znělo: „Jak komunikovat značku Made in Czechia ve vybraném regionu světa“. Úkolem studentských týmů bylo vypracování komunikační strategie českých výrobků pro zvolený geografický segment světového trhu. Komunikační strategie měla zahrnovat specifikaci silných stránek českých výrobců, analýzu cílového trhu, návrh komunikačních kanálů, originální použití nástrojů marketingové komunikace, návrh kreativního řešení včetně vizualizace, fáze komunikační kampaně a rámcový rozpočet. V pátém ročníku soutěže Mladý delfín 2016 se umístil studentský tým z naší školy ve složení: Lucie Kloboučníková, Ivana Dvořáková, Eliška Farářová spolu s týmem z UTB ze Zlína na prvním místě. Uvedený tým zpracoval projekt na téma: Jak komunikovat značku Made in Czechia v Beneluxu“. Diplom dále obdržel další tým z VŠE ve složení: Jitka Davidová, Anastasia Kobzareva a Elizaveta Shkiria. Uvedený tým zpracoval svůj projekt na téma „Jak komunikovat značku Made in Czechia v Rusku“. Vítězné týmy získaly ocenění Studentskou cenu – Mladý delfín včetně věcné ceny a zajištění mediální publicity. Oba studentské týmy z VŠE zpracovaly svůj projekt v rámci vedl. spec. 2KK – Komerční komunikace a přihlásily ho do výše uvedené soutěže. Projekty posuzovala porota složená z marketingových odborníků z oblasti teorie i praxe pod vedením její předsedkyně doc. Ing. Olgy Juráškové, Ph.D. z UTB Zlín. Výsledky soutěže budou prezentovány v odborném časopise Marketing a komunikace, který vydává Česká marketingová společnost, na www stránkách ČMS a v médiích podporujících soutěž Marketér roku.
13.06.2017
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 1 místa asistenta - odborného asistenta na Katedře světové ekonomiky
Děkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení: 1 místa asistenta – odborného asistenta na Katedře světové ekonomiky na celý úvazek se zaměřením na mezinárodní ekonomii, světovou ekonomiku, evropskou integraci, aktivní znalost anglického jazyka (včetně schopnosti v něm vyučovat), další jazyky vítány, ukončené nebo probíhající studium Ph.D., kvalitní publikační činnost a předpoklady pro vědeckou práci. Všeobecné kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v příslušném oboru. Pracovní poměr na dobu určitou, předpokládaný nástup září 2017. Přihlášky doložené profesním životopisem a opisem diplomu o ukončeném vzdělání zašlete do 30 dnů po zveřejnění na adresu: Děkanát FMV VŠE, Ing. Eliška Vavrouchová, nám. W. Churchilla 4, 130 67, tel.: 224095220.
13.06.2017
Pestrá nabídka kurzů hostujících profesorů v ZS 2017/2018
Na zimní semestr 2017/2018 připravila Fakulta mezinárodních vztahů opět velmi pestrou nabídku intenzivních kurzů hostujících profesorů, a to jak pro magisterské, tak i pro bakalářské studium. Kurzy si registrujte mezi běžnými kurzy v registracích, které probíhají do 29. srpna 2017. Při jejich registraci věnujte pozornost poznámce v sylabu kurzu, v níž je uveden přesný čas i místo výuky. Registrovat si můžete následující kurzy hostujících profesorů:
08.06.2017
Double degree mezi programy Mezinárodní obchod FMV VŠE v Praze a International Management IAE Lyon 3 06.06.2017
Úřední hodiny studijního oddělení a proděkana o prázdninách 31.05.2017
Výběrové řízení na stáže v CzechTrade: Západní Evropa, Východní Evropa i Asie 30.05.2017
FMV se stala partnerem 5. ročníku benefičního běhu "Ramaton". Přijďte si zaběhat! 27.05.2017
17. ročník mezinárodní vědecké konference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment 23.05.2017
Výběrové řízení na stáž: Velvyslanectví ČR ve Washingtonu DC 22.05.2017
Vědecká konference FORUM HERACLES 2017 na VŠE 22.05.2017
Výběrové řízení na stáže v CEBRE/CzechTrade v Bruselu - termín prodloužen, stáž zkrácena na 4 měsíce 17.05.2017
Výběrové řízení na stáže: LASVIT Londýn a Paříž - termín pro Paříž prodloužen 16.05.2017
Přijímací zkoušky na bakalářské studium 16.05.2017
Mezinárodní vědecká konference FORUM HERACLES 18. 5. 2017 – 19. 5. 2017 na VŠE 15.05.2017
Pozvánka na mezinárodní konferenci "Fachsprache Wirtschaftsdeutsch - linguistische und didaktische Aspekte" 15.05.2017
1 2 3 4 > >>