Absolventi – nejcennější výsledek práce FMV

Tyto stránky připravujeme...

 

Mezi prioritní cíle FMV patří zintenzivnění pravidelných kontaktů s jejími absolventy a využití jejich expertní kapacity a zkušeností v navazující spolupráci.

FMV si váží úspěchů svých absolventů, kteří se prosazují na vysokých pozicích ve veřejném i soukromém sektoru, a velmi uvítá opětovné navázání kontaktů a nabídky k předání zkušeností formou přednášek nebo stáží pro současné studenty.

FMV na podzim 2013 založila tradici odborných setkání s absolventy. V listopadu se tak přibližně šedesát absolventů vrátilo na jeden večer do svých vysokoškolských lavic, aby si vyslechli přednášku bývalého velvyslance v Japonsku Ing. Karla Žebrakovského a následně se u číše vína sešli se svými bývalými spolužáky. Dne 10. dubna 2014 se ve stejném formátu uskutečnilo odborné setkání na téma probíhajících jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi USA a EU, na kterém vystoupil JUDr. Richard Hlavatý z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Každoročně v květnu se absolventi celé Vysoké školy ekonomické v Praze setkávají na pravidelné společenské události Den s VŠE. V plesové sezóně jsou pak všichni absolventi srdečně zváni na každoroční Ples VŠE, který se obvykle koná v prosinci v prostorách Lucerny.

O dalších plánovaných akcích můžete být informováni zde a prostřednictvím e-mailových zpráv Rozvojového a poradenského centra VŠE. K jejich odběru se můžete zaregistrovat prostřednictvím databáze absolventů VŠE zde.

V případě Vašeho zájmu o konkrétní spolupráci nebo prohloubení vztahů se svojí alma mater můžete kontaktovat přímo Ing. Radka Čajku, Ph.D., proděkana pro zahraniční vztahy a PR.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague